Dodatkowe informacje:
  • Po debacie zaplanowana została dyskusja. W związku z tym zachęcamy do przesyłania pytań, które proponują Państwo omówić w ramach debaty. Pytania prosimy przesyłać na adres bow@wsiz.rzeszow.pl.
  • Ze względów organizacyjnych, prosimy o przybycie do sali z co najmniej 15 - minutowym wyprzedzeniem.


Kontakt:

Biuro ds. Organizacji i Współpracy
Zewnętrznej WSIiZ

tel. 17 866 12 54, 17 866 14 01, 17 866 11 38
e-mail: bow@wsiz.rzeszow.plImię:


Nazwisko:


Telefon kontaktowy:


E-mail:


Statut:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.