Rekrutacja na Seminarium doktoranckie w dyscyplinie Nauki Medyczne
Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny

Imię i nazwisko


Telefon


E-mail

Kopia odpisu dyplomu
(plik JPG)

Kopia pokwitowania wpłaty wpisowego

Fotografia
(plik JPG)

Wypełniony formularz rekrutacyjny

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem.

Zgadzam się na wprowadzanie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Seminarium doktoranckim oraz wyrażam zgodę na doręczenie pism, wniosków i powiadomień za pomocą Wirtualnej Uczelni oraz za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej.

*) łączny rozmiar załączanych plików nie może przekroczyć 10MBKontakt:

KIEROWNIK
Seminarium doktoranckiego
w dyscyplinie Nauki Medyczne
dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. WSIiZ

tel. 17 866 12 93

atabecka@wsiz.edu.pl
Biuro Postępowań Awansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel. 17 866 12 05

bpa@wsiz.edu.pl
Pobierz: Regulamin
Pobierz: Zarządzenie w sprawie wysokości opłat