Rekrutacja na Seminarium doktoranckie
Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny

Imię i nazwisko


Telefon


E-mail

Kopia odpisu dyplomu

Kopia pokwitowania wpłaty wpisowego

Fotografia

Wypełniony formularz rekrutacyjny

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem.

Zgadzam się na wprowadzanie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Seminarium doktoranckim oraz wyrażam zgodę na doręczenie pism, wniosków i powiadomień za pomocą Wirtualnej Uczelni oraz za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej.Kontakt:

Kierownik Seminarium doktoranckiego
dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

tel. 691 992 688

mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
Biuro Seminarium doktoranckiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel. 17 866 11 52

doktorat@wsiz.rzeszow.pl
Pobierz: Regulamin
Pobierz: Zarządzenie w sprawie wysokości opłat